Már reálisabban látják saját digitalizáltságukat a magyar vállalatok
Az elmúlt évek alatt letisztultabbá vált a digitalizáció értelmezése, reálisabban helyezik el magukat a cégek a digitalizációs skálán.

 

2020-ra a hazai vállalatok esetében sokat tisztult a digitalizáció jelentésének értelmezése, amit elősegített, hogy a koronavírus a munkavállalók és cégvezetők körében is digitális szintlépést eredményezett: a vállalatok felismerték, hogy a digitalizáció jelentősen hozzájárulhat működési hatékonyságuk, versenyképességük növeléséhez és segíthet a járvány okozta gazdasági bizonytalanság kezelésében – ezek voltak a Siemens Zrt. harmadik alkalommal elvégzett digitalizációs kutatásának főbb megállapításai.

A GKI Digitallal közös kutatás célja az volt, hogy 2016-hoz és 2018-hoz hasonlóan, egy általános helyzetkép készítésével feltárja a magyar vállalatok körében a digitalizáció mibenlétét, helyzetét. 2020-ban ugyanis a jelenlegi, bizonytalan gazdasági környezetben még fontosabbá vált, hogy a vállalatok lépést tudjanak tartani a gyorsan változó körülményekkel.

Letisztultabb, reálisabb értelmezés

Az idei eredmények alapján, a hazai vállalatok digitalizációs helyzetét összesítő Digitalizációs Index értéke ötös skálán 3,4 lett, ami kis mértékű javulást jelent a 2018-as 3,3-hoz képest. Bár az index látszólag alig mozdult felfelé, a mutatószám 2020-ban már jóval komplexebb mögöttes folyamatokat takar, mint két vagy akár négy évvel ezelőtt.

 

A Digitalizációs Index öt szempont alapján vizsgálja a célcsoportot: • felméri a digitalizáció vállalaton belüli fontosságát; • a digitalizáltság aktuális mértékét; • a cég fejlesztésekkel kapcsolatos felkészültségét; • a digitalizációs terveket és lehetőségeket; valamint • a megkérdezett vállalatok egy ötfokú skálán kiválasztják a magukra vonatkozó értéket.

 

„A digitalizációs lehetőségek tárháza folyamatosan bővül és ezzel párhuzamosan a fogalom mögöttes jelentéstartalma is egyre összetettebbé válik. 2020-ra a digitalizáció vállalati környezetben értelmezhető definiálása közelebb került ahhoz, amit a fogalom valójában jelent, azaz olyan fejlesztések, melyek a vállalati működés egészére hatással vannak és nem csak szigetszerű – korábban inkább informatikai – fejlesztéseket takarnak.

 

 

Az idei kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a vállalatok immár sokkal reálisabban el tudják helyezni saját magukat a „digitalizációs skálán”, ez pedig sokszor azzal a felismeréssel is együtt jár, hogy a két éve még sikerként megélt fejlesztéseket 2020-ban már a hazai vállalatok is inkább alapvető adottságként vagy egyszerű modernizációként kezelik. – mondta Madar Norbert, a GKI Digital üzletágvezetője.

Digitalizáció mint hatékonyságnövelő tényező

A 2020-as eredmények alapján ma már a digitalizálás számít a harmadik legfontosabb tényezőnek vállalatok számára a hatékonyságnövelés terén. A megkérdezett vállalatok válaszai alapján a digitalizációt (44%) csupán a folyamatos munkaerő-képzés (51%) és az általános szervezeti, működési modernizáció (47%) előzi meg azon a listán, melyen a működési hatékonyságot javító lehetőségeket rangsorolták. Ráadásul több olyan terület is van, melyet hatékonyan támogathatnak digitális megoldások. Legyen szó energiagazdálkodásról, környezetbarát megoldásokról, digitális tervezésről, előzetes tesztelésről, a vagy épp a gyártósor, az anyagfelhasználás és a szükséges munkaerő optimalizálásáról.

A legtöbb vállalat az adminisztrációt digitálizálja elsőként

A digitalizáció mibenléte szektoronként és vállalatméretenként is eltérő jelentéssel bír: míg a kisvállalatoknál sokszor az egyszerűbb, kisebb beruházások is digitalizációs fejlesztésnek számítanak, a nagyvállalatok inkább komplex, nagyléptékű beruházásokban gondolkodnak. Az egyes területek jelenlegi digitalizáltságának vizsgálata során nem meglepő módon továbbra is az adminisztráció a leginkább digitalizált, szinte minden megkérdezett vállalat (94%) úgy gondolja, hogy esetében már megjelentek a kapcsolódó folyamatokat érintő digitalizáció különböző formái. A tervezés, az értékesítés és a logisztika a vállalatok közel felénél tekinthető olyan területnek, amely már digitalizált.

 

 

Az ipari vállalatok főtevékenységének számító gyártás viszont továbbra is az egyik legkevésbé digitalizált terület a szektorban érintett magyar cégek körében (33%). „Mivel egy gyártósor automatizálása, robotizálása a szervezet egészét érintő, sok kihívással járó, rendkívül drága, hosszadalmas folyamat, az ilyen mértékű és léptékű digitalizációs beruházások hazánkban jellemzően inkább zöldmezős projektek keretében valósulnak meg. Újonnan épülő üzemek esetében viszont partnereink többsége már eleve olyan digitalizálási megoldásokat keres melyekkel a gyártás automatizálható, robotizálható, és távvezérlés révén bármikor, könnyen finomhangolható, ezzel biztosítva a cég és a termelés jövőállóságát” – véli Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. Digital Industries vezetője.

A digitalizálás utat nyit az adatelemzésnek és a távmunkának is

A digitalizáció eredményeként új feladatként jelenik meg a vállalatok életében az adatgyűjtés, adatelemzés és az adatbiztonsággal kapcsolatos intézkedések. Míg az első két terület a hatékonyságnövelés és a folyamat-optimalizáció kapcsán jelenthet fontos hozzáadott értéket a működésre nézve, addig utóbbi – vagyis az adatbiztonság – kezelése, azért kiemelt terület, mert a digitalizált cégek esetében a felhalmozott adatvagyon értéke már most is szinte felbecsülhetetlen. Ezek az adatfókuszú területek ezért cégmérettől és digitalizáltsági szinttől függően akár több új munkahelyet is teremthetnek.

Különösen nagy értéke lehet az adat-alapú működésnek az ipari gyártás tekintetében, ahol az optimalizáció áthatja az egész termelési folyamatot, és ahol a legkisebb módosítások is nagy változásokat idéznek elő a végeredményben. „A vírus okozta üresjáratok ideje alatt számos, digitalizációban élenjáró vállalat látott hozzá a felgyülemlett adatvagyon feldolgozásához és a gépekből kinyerhető adatmennyiség részletekbe menő elemzéséhez. Ez egész biztosan jótékony hatással lesz a következő időszak fejlesztéseire – teszi hozzá Jeránek Tamás. 2020-ra a digitalizáció sok vállalatnál megteremtette a távoli munkavégzés lehetőségét is. A távmunka feltételeinek megteremtése már az elmúlt években is fontos terület volt a digitalizációs fejlesztésekben, de a vállalatok igazából a koronavírus megjelenését követően kezdték tömegesen kihasználni a technológia kínálta lehetőségeket.

A koronavírus szemléletváltást hozott

A digitalizációs folyamatok komplexitásából adódóan a koronavírus nem befolyásolta stratégiai értelemben a hosszú távú digitalizációs terveket, viszont elősegítette azok vállalaton belüli priorizálását és némiképp gyorsította a végrehajtásukat. Összességében a vállalatok úgy látják, hogy a digitalizáció képessé teszi őket arra, hogy a koronavírushoz hasonló, átmeneti recessziós időszakokat hatékonyabban kezeljék. Ez az energetika területén kiemelten jelentkezik, akárcsak az ipari gyártás területén működő, már digitalizált vállalatok körénél.

Az idei kutatás rámutatott arra is, hogy a koronavírus hatására „kikényszerített” digitális szintlépés révén a vállalattulajdonosi körben elindult egy szemléletváltás: a cégek vezetői egyértelműen a fejlesztések mellett állnak. Ez fontos változás, hiszen jellemzően még számos hazai nagyvállalat esetén se válik el a tulajdonos és a felsővezetés egymástól, így a digitalizációhoz szükséges feltételeket érintheti az is, hogy milyen szintű a cégvezetői elköteleződés. Az utóbbi időben széles körben elfogadottá vált a távmunka és a távoli elérés, valamint változások történtek a belső munkaerő képzésében is.

 

 

A korábbi, gyakran nemzetközi utazással járó belső átképzéseket felváltották a költséghatékonyabb online tréningek és oktatások, ezáltal hatékonyabbá vált a munkavállalók fejlesztése is. Ez a szemléletváltás és az, hogy a vállalattulajdonosok digitális felkészültsége az elmúlt két évben jelentősen javult, jó tendenciát jelez előre és megnyithatja az utat a komplexebb digitalizáció előtt. A koronavírus-járvány kiszámíthatatlan hossza, lecsengése miatt a vállalatok többségénél a járvány – egyelőre még – nem befolyásolja a digitalizációs terveket.

A vállalatok több mint harmada a következő 1-3 év során folytatja a már meglévő digitalizációs fejlesztéseit, illetve a jelenlegi terveik szerint újakat is kezd. Egyre több cég ismeri fel, hogy ez a növekedés hajtóereje, segítségével a vállalatok hatékonyabbá, rugalmasabbá és gyorsabbá tehetik működésüket, ami elengedhetetlen a jelenlegi piaci környezetben

„A hazai cégek digitalizációhoz fűződő kapcsolata nagymértékben átalakult a Siemens első, 2016-os digitalizációs kutatása óta. Ez a hitelesebb, átfogóbb megértés reálisabb terveket eredményezett, miközben a fejlesztésekre és beruházásokra irányuló lehetőségek javultak. A digitalizáció jelentése egyre inkább letisztult, ami jelentős fejlődés és egyben eredmény a digitalizációs folyamatokat támogató, ösztönző vállalatok – például a Siemens – számára. Az előttünk álló kihívásokkal teli időszak során a digitalizáció a versenyben maradás egyik kulcs eleme, ugyanis a digitalizáció magas szintjén álló cégek jóval könnyebben képesek a koronavírus, illetve más globális sokkok átvészelésére, az ebből fakadó problémák gyors megoldására, számomra ez már az utóbbi időszakban is érezhető volt” – vonta le a következtetést Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Új kiberbiztonsági megoldás ipari infrastruktúrák védelmére
Az ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP) megoldása úgy fokozza a kritikus ipari infrastruktúra védelmét, hogy az ABB-től és a harmadik féltől származó biztonsági megoldásokat egyetlen egyszerű, átfogó digitális platformba vonja össze.
Az átláthatatlan vállalati informatika az innovációt is megöli
A verseny által kikényszerített folyamatos költségcsökkentési spirál, a munkaerőhiány pótlására fejlesztett informatikai megoldások és robotizáció, valamint a technológia fejlődése mind a digitalizáció irányába hat.
Fenntarthatóság az innováción keresztül
A BMW Group jövőképét nem csak a vezetési élmény folyamatos fejlesztése, hanem nagyratörő fenntarthatósági törekvések is meghatározzák. Az autóipari csúcsvállalatnál úgy vélik, mindkét cél elérésének kulcsa az innovációban rejlik.
Vállalati adókedvezmények energiahatékonyságra
A mostani piaci környezetben az alapvető termelési, működési költségek akár a többszörösére is növekedhetnek, ami sok cég esetében végzetes lehet, ha nem tudják a költségeket racionalizálni. Éppen ezért különösen aktuális a kérdés, hogy az energiahatékonyságra tekintettel milyen adókedvezményekkel lehet élni.
Innováció mentén szakad ketté a hazai vállalati szektor
Meglepő eredményeket hozott az elmúlt húsz év legátfogóbb innovációs kutatása, melynek során felmérték az 50-250 fő közötti cégek jelenlegi és korábbi gazdasági helyzetét, és innovációs gyakorlatukat.