A mérnöki munka leegyszerűsítése
Folyamatosan növekszik a gépek, berendezések, infrastrukturális létesítmények és épületek automatizálási megoldásainak mérete és összetettsége.

 

Ezzel párhuzamosan pedig a dokumentációs követelmények és a jelentési kötelezettségek is szigorodnak. Ugyanakkor a piacra kerülési idő lerövidülése is egyre jobban szorítja a fejlesztőmérnököket. A szoftverfunkciók kiterjedt szabványosításával elért moduláris megközelítéssel jelentős idő- és költségcsökkentés érhető el az egész projekt során, ami csökkenti a potenciális hibaforrásokat, és a későbbiek folyamán egyszerű beállításokat tesz lehetővé.

 

A „programozás helyett a paraméterek beállítása” filozófiával idő takarítható meg, és a hibaforrások is kiküszöbölhetők
 

 

A Zenon szoftverplatform objektumorientált eszköztára, „programozás helyett a paraméterek beállítása” filozófiája és Intelligens Objektumok funkciója lehetővé teszi a tervezés folyamatainak automatizálását. A piaci igények kielégítése és hatékony teljesítése érdekében a gépeknek és berendezéseknek képesnek kell lenniük a termék magas szintű testreszabására. Ilyen szempontból nincs különbség az autóipari futószalagok, az élelmiszer- vagy gyógyszeripari berendezések, vagy a kritikus infrastruktúrák, például az energia- és vízellátásban, vagy az épületirányításban használt rendszerek között.

A termékindividualizáció hatása

A gépek és berendezések kezelői számára már régóta nem összeegyeztethetetlenek az olyan tényezők, mint a magas termelékenység és a maximális rugalmasság, illetve a kompromisszumok nélküli folyamatstabilitás és rendelkezésre állás. Mindezen kritériumok egyidejűleg is teljesíthetők, ami magas szintű összetettséget és sokszínűséget eredményez.

A növekvő dokumentációs követelmények és jelentési kötelezettségek, illetve a piacra kerülési idő lerövidülése miatt a hagyományos munkamódszerekkel aligha teljesíthetők az elvárások. A gép- és berendezésgyártók ezért a megrendelt projektek végrehajtása során keresik a lehetőségeket a munka- és időráfordítás csökkentésére. Az egyedi megoldások nagyon ritkán keletkeznek a semmiből, a legtöbbször a kifutó termékek módosításából, kiegészítéséből jönnek létre.

Szoftveres szabványosítás magasabb szintű projektek helyett

A gépgyártásban régóta elterjedt az ügyfélspecifikus folyamatok moduláris elvek szerinti megvalósítása. A mérnökök – ahol csak lehetséges – szabványos alkatrészeket és összeszerelő csoportokat használnak, és csak a normától eltérő vagy teljesen új alkatrészeket tervezik meg. A szoftverfejlesztésben a növekvő kombinációs lehetőségek miatt zsákutcának bizonyult a magasabb szintű projektek használata, amit a projekt testreszabása érdekében a nem szükséges elemek kihagyása jellemzett. A trend most az egyes projektek előre meghatározott funkcionalitású moduláris rendszer formájában történő összeállítása felé mutat.

Objektumorientált működés a copy-paste helyett

Az alkatrészfunkciók korábban megszokott másolása-beillesztése a gyakorlatban sokszor vezetett hibákhoz, és megnehezítette a későbbi karbantartást. A szabványosított szoftverfunkciók létrehozására ezért egy moduláris objektumorientált struktúra jött létre, ami lehetővé teszi a korábban kidolgozott, tesztelt és jóváhagyott programrészek újrafelhasználását. Ezeket a szoftvermodulokat központilag felügyelik és tartják karban, és nem másolják, hanem helyben példányosítják és paraméterezik. Ez lehetővé teszi az egyes programobjektumok központi karbantartását, amely minden példányt érint, és más objektumokat nem befolyásol.

 

Mivel a Zenont használó automatizálási mérnököknek a saját speciális tudásukon kívül nincs szükségük további programozási ismeretekre, figyelmüket teljes mértékben az adott munkára fordíthatják, folyamatoptimalizált automatizálási projekteket hozva létre
 

 

Az objektumorientált programozással ezért nagyobb sebesség és minőség, valamint egyszerűbb karbantartás érhető el a komplex szoftveres projektek során. Még egy objektumorientált és moduláris elven létrehozott szoftver is nagy kihívást jelenthet a gyártó cégek számára. Mindenkit érint például a szakemberhiány. Nehezen találni mély szaktudással és alkalmazási ismeretekkel rendelkező szoftverfejlesztőket egy adott alkalmazási területre, mert évek kellenek ahhoz, hogy a felgyülemlett tapasztalatokból ezek kifejlődjenek.

A feladatok megosztása

Az objektumorientált megközelítés – ami lehetővé teszi a szoftverfejlesztésben a különböző feladatok megosztását – tovább javíthatja a hatékonyságot. Ez egy olyan előny, amit nem szabad lebecsülni, különösen a gép- és rendszertervezés automatizálásában. A magasan képzett szoftverfejlesztők így a programozási funkciókra koncentrálhatnak, amik külsőleg, praktikus, önálló modulok formájában, szabványosított interfészekkel állnak rendelkezésre. Az automatizálási szakértők és az alkalmazásmérnökök ezért előre definiált, szabványosított modulokat használhatnak a folyamatoptimalizált automatizálási projektek létrehozására. Ezekhez csak hozzá kell adniuk a megfelelő paramétereket, és egyesíteni kell azokat a meglévő interfészekkel.

Koncentráljunk az automatizálásra!

Mivel további programozási ismeretekre nincs szükség, a figyelem teljes egészében az adott munkára összpontosulhat. Az alkalmazást ezenkívül jelentősen megkönnyítették a szoftver átfogó karbantartásának paraméterezésével, valamint a változó követelményekhez való alkalmazkodással. Ez lehetőséget ad arra, hogy a gyártó cég saját alkalmazottai vegyék át a szoftver karbantartásának nagy részét a berendezés teljes életciklusában, és ezáltal csökkenjen az eredeti rendszer szállítójától való függőség.

 

A Zenonban található varázsló segédprogramokkal a szabványosított és visszatérő feladatok elvégzésével automatizálható a projektkészítés folyamata. Ezáltal értékes idő takarítható meg, és a hibaforrások is kiküszöbölhetők

 

A legtöbb gép- és berendezésgyártó számára azonban túl nagy feladat lenne az, hogy önállóan hozzon létre egy modulrendszert a szoftvertervezéshez. Eleve nehéz kezelni az integrált rendszerrészekhez szükséges interfészeket, nem is beszélve arról, hogy ezeket előre meg kell határoznunk. Számtalan funkció létezik, amelyek sokféle géphez és berendezéshez kellenek, például a meghajtáshoz vagy az érzékelők elemzéséhez. Ezeket csak egyszer kell létrehozni, hogy a projekt szabványosított szoftvermoduljaiként minden felhasználó számára elérhetők legyenek.

Eleve elrendelt szoftverplatform

Észszerű tehát megosztani a szoftver- és az alkalmazásfejlesztés különböző feladatait a különböző vállalatok között is. Az alapul szolgáló szoftverplatform gyártója rendelkezik az alapvető szoftverfejlesztésre összpontosító munkatársak felhalmozott tapasztalatával. A különböző alkalmazási területek ezenkívül különböző követelményeket állítanak. Ezért szinte eleve elrendelt egy univerzálisan használható szabványosított elemeket tartalmazó szoftvermodulrendszer létrehozása. Egy ilyen szoftverplatform már létezik is.

A Copa-Data Zenon szoftverplatformja több mint 30 éve támogatja a biztonságosabb, egyszerűbb és átláthatóbb gép- és berendezéstervezést, illetve működtetést. A zenon több mint 300 illesztőprogramot tartalmaz hardver- és szoftvertermékekhez az összes jelentős alkatrész- és rendszergyártó számára, valamint integrált soft PLC-t is kínál. A szoftverplatform nincs egyedi gépekhez kötve, de a Zenon Service Grid segítségével a gépek, folyamatok vagy teljes üzemek egyszerű, helyszíni hálózata hozható létre.

Programozás helyett a paraméterek beállítása

A Zenon filozófiája elsősorban a „programozás helyett a paraméterek beállítása” elv révén különböztethető meg más szoftvertermékektől. Ez nemcsak a holisztikus automatizálási és vizualizációs megoldások létrehozását könnyíti meg a kezdetektől fogva, de azt is lehetővé teszi, hogy a projektben az új munkatársak is könnyedén módosíthassanak, mivel nem szükséges mélyen megérteni a program működését. A munka megkönnyítése mellett a Zenon arra is lehetőséget ad, hogy paramétereket állításunk be receptúrák formájában egy komplex üzem különféle gyártási folyamataira, amelyeket akár csoportokban is létrehozhatunk, szerkeszthetünk és kezelhetünk.

A meglévő projektek változtatásait és adaptációit tovább gyorsítja az a lehetőség, hogy számos projektfejlesztő – a helyszíntől függetlenül – dolgozhat együtt, akik a Hot-Reload segítségével futó műveletek alatt, újraindítás nélkül is bármikor feltölthetnek. „Az automatizálási mérnökök programozás nélkül is gyorsan és biztonságosan hozhatnak létre projekteket – mondta Johannes Petrowisch, a Copa-Data CEE/ME ügyvezető igazgatója. – A projektek a különféle gépekhez és berendezésekhez testre szabhatók, és az életciklus során bármikor egyszerűen elvégezhetők a beállítások.”

A Zenon-filozófia logikus kiterjesztése

A Zenon alkalmazáskészletek még gyorsabb és hatékonyabb megoldást adhatnak a bonyolult kérdésekre. Tartalmaznak szoftverlicenceket bizonyos megoldásokhoz, valamint Megoldáscsomagokat, vagyis előre definiált projektsablonokat a megvalósításhoz. „Az első elérhető Megoldáscsomagok egyike arra szolgál, hogy a különféle gépeket és gyártósorokat egy közös Line Managementhez igazítsuk – magyarázta Alexander Punzenberger, a Copa-Data CEE/ME elnöke. – Az energiatermelő és -elosztó telepeken az alállomások automatizálására szolgáló Megoldáscsomag lehetővé teszi az alállomások HMI-megoldásának egyszerű és gyors fejlesztését.”

A cél az automatizált tervezés és működés

Az alapfejlesztés közötti munkamegosztás, valamint a modulok előre meghatározott szoftvermodulokkal történő megtervezése további előnyöket rejteget magában. Idetartoznak az ügyfélspecifikus projektek automatizált létrehozásának lehetőségei. A Zenon-varázslók a projektkészítés során a szabványosított és ismétlődő feladatok és konfigurációk végrehajtásával – például változók létrehozásakor vagy képernyők és receptek importálásakor – automatizálják a folyamatot. Az API interfész lehetővé teszi a külső hozzáférést az Editorhoz, ezáltal egyedi varázslók hozhatók létre, hogy az alprojektek automatikusan létrejöjjenek az ERP-rendszerek vagy az online konfigurációs eszközök interfészei révén. Ez nem csak jelentős mennyiségű idő- és költségcsökkenéssel jár, de a géppel kapcsolatos értékesítési, tervezési és gyártási dokumentációk elkészítését is optimalizálja.

A Zenonban a szabványosítás és az objektumorientáció következetes kiterjesztése megtalálható az Intelligens Objektumokban, a moduláris rendszer legkisebb formájaként. A logikából és a vizualizációból létrehozott szabványosított funkcióblokkok sablonokként állnak rendelkezésre, és példányosítással újra felhasználhatók. Ez felgyorsítja a tervezést, a fejlesztéseket és a projektek karbantartását annak méretétől és összetettségétől függetlenül

 

A Zenonnal végzett automatizált munka eredményeként elért hatékonyság konkrét példája az, amikor a zenon automotive generator (zag) lehetővé teszi az autóipari felhasználóknak, hogy automatikusan generáljanak és elemezhessenek vizualizációs projekteket és PLC-programokat, illetve feltölthessék azokat a vezérlőrendszerbe. Ennek eredményeként a komplex berendezésekhez is lean, egységes és mindenekelőtt pontos projektek kapcsolhatók, ugyanakkor az átállási idő is lefaragható. Johannes Petrowisch egy olyan valós példát is említett, amikor az Audi AG az alvállalkozóival együtt automatizálta a karosszéria felépítésére szolgáló futószalagrendszereit a zenon szoftverrel. A 300 kezelőpanel mindegyikéhez egyedi projektet kellett létrehozni. „A hagyományos programozás projektenként öt, tehát összesen 1 500 óráig tartott volna – számolt utána Johannes Petrowisch. – A zaggal az egész projektre fordított munka mindössze tíz órára csökkent.”

Egyedi fejlesztés moduláris rendszerrel

A Zenonban a szabványosítás és az objektumorientáció következetes kiterjesztése az Intelligens Objektumokban található meg. A Zenon Editor ezen továbbfejlesztése egy moduláris rendszerben előre meghatározott modulokat tartalmaz azok legkisebb formájában. A szabványosított funkcióblokkok sablonokként érhetők el, mint egy üres doboz bizonyos szabványosított interfészekkel – a legókockákon található csapokhoz és lyukakhoz hasonlatosan.

„A Smart Object sablonok projektsablonokként működnek a miniprojektekhez – folytatta Johannes Petrowisch. – Meghatározhatunk vele például egy képernyőt az OEE-ábrákhoz, és a változók felhasználásával a Zenon Logic programmal kiszámíthatók az ábrák és a futtatni kívánt funkciók.” Az ügyfelek megfelelő objektumokat, például szimbólumokat, változókat vagy függvényeket hozhatnak létre olyan modulok kialakításához, amelyek funkcionális egységként elérhetők maradnak a könyvtárban. Ezek azonnal újrafelhasználhatók a projektben, ahányszor csak szükséges – az objektumorientált programozásnál megszokott módon, ahol a különféle tulajdonságok és alkalmazásspecifikus paraméterek átöröklődnek. A Zenon minden elemet és linket automatikusan hoz létre, az egyes intelligens objektumok, valamint sablonjaik pedig egyenként is adaptálhatók.

Az intelligens objektumokból álló, szabványosított összeköttetéssel rendelkező modulrendszer felgyorsítja a projektek fejlesztését és karbantartását azok méretétől és összetettségétől függetlenül. Az objektumorientált formátum lehetővé teszi az egyes intelligens objektumok szerkesztését független a projekttől, amiben azokat használják. Mindez értékes időt takarít meg, és magas szintű skálázhatóságot biztosít a projekteknek. „Az Intelligens Objektumok valóban leegyszerűsítik és felgyorsítják az automatizálási projektek létrehozását a Zenonban – magyarázta Alexander Punzenberger az objektummodul-rendszer legfontosabb előnyét. – Ez a munka szabványosításához vezet, ami által teljesen új dimenzióba kerül a »programozás helyett a paraméterek beállítása« filozófia.”

Átadták a Knorr-Bremse budapesti vasúti Szerviz Központját
A 2,5 milliárd forint értékben 4 500 négyzetméteren megvalósult fejlesztésnek köszönhetően több mint 100 partnert szolgálhatnak ki komplex felújítási projektek keretében a magyar szakemberek Európa számos országában.
A rendszer alkalmazkodóképességének nincsenek határai
A Tárgyak Internete (IIOT) lehetővé teszi az individualizált termékek automatikus előállítását – akár egyetlen darabos gyártásban is. Teljesen új értelmet nyer az alkatrészek összeszerelésének folyamata.
A magyarok kedvenc elektromos autója
Hazánkban is egyre népszerűbbek az elektromos autók, köszönhető ez a növekvő környezettudatosságnak, az állami támogatásoknak és a dinamikusan bővülő töltő hálózatnak is.
Miért bízzunk az önvezető autókban?
Nem könnyű átengedni az irányítást egy gépnek, ezért a Bosch mérnökei azon dolgoznak, hogy nyugodt szívvel ülhessünk be az emberi beavatkozást nem igénylő járművekbe.
Elektrotechnikai tervezőszoftver kezdőknek és haladóknak
Megérkezett az új Eplan Platform 2022. Az új verzióval az Eplan az elektrotechnikai tervezés jövőjét mutatja be fókuszban a könnyű kezelhetőséggel.